שלא יעבדו עליכם: דברים שרצוי לבדוק בתלוש השכר

לאחרונה נתקלנו בלא מעט מקרים, אשר חשפו שוב את מצבם העגום של העובדים שלא יודעים מה קרה לכסף שאמור היה להיחסך עבורם לפנסיה. מה צריך לעשות כדי שלא לגלות בוקר בהיר אחד שלאחר שנות עבודה רבות קופת הפנסיה שלכם ריקה. במקום להגיד לי זה לא יקרה כדאי לעקוב מבעוד מועד אחר תלוש המשכורת.

ראשי | כספים והשקעות | החזרי מס

לאחרונה נתקלנו בלא מעט מקרים, אשר חשפו שוב את מצבם העגום של העובדים שלא יודעים מה קרה לכסף שאמור היה להיחסך עבורם לפנסיה.

מה צריך לעשות כדי שלא לגלות בוקר בהיר אחד שלאחר שנות עבודה רבות – קופת הפנסיה שלכם ריקה. במקום להגיד "לי זה לא יקרה" – כדאי לעקוב מבעוד מועד אחר תלוש המשכורת.

על איזה סעיפים כדאי להתעכב בתלוש השכר כדי להיות שקט כי אכן מובטחת הפנסיה?

1. עבור איזה שכר מובטחות הזכויות שלך?

ברוב המקרים נמצא כי שיעורי ההפקדה של המעסיק בגין זכויות פנסיה אינן מהשכר ברוטו המופיע בתלוש השכר אלא משכר נמוך יותר, שכר להפרשות. שכר זה כולל בעיקר את השכר הבסיסי ובמרבית המקרים אינו כולל תוספות כמו שעות נוספות, הוצאות נסיעה וכדומה.

יש לוודא כי סוכם כך בהסכם ההעסקה.

2. כמה המעסיקים חייבים להפריש לפנסיה של העובדים לאור חוק הפנסיה משנת 2008?

החל מינואר 2008 חל חוק פנסיה חובה, הקובע כי מעביד חייב להפריש עבור עובדיו לביטוח פנסיוני כולל ביטוח לאובדן כושר עבודה ומוות לאחר חלוף חצי שנת עבודה.

עובד שהתקבל לעבודה כשבידו ביטוח פנסיוני פעיל כלשהוא יהיה המעסיק חייב להפקיד עבורו לחיסכון הפנסיוני החל מיומו הראשון בעבודה.

שיעור ההפרשה המינימלי נכון לשנת 2018 (עבור עובדים שאין להם הסכם מיטיב)
לתגמולים עובד – 6%, מעביד – 5% + 1.5% לאובדן כושר עבודה ועוד 6% לפיצויים.
בסך הכל הפרשות בשיעור של 18.5% מהשכר.

3. כיצד נבדוק כמה הפקידו עבורנו בפועל?

כדאי לבדוק כי שיעור ההפקדות הנגזר מהסכם העבודה שנחתם בין העובד למעסיק מתקיים בתלוש.

ניכוי משכר העובד חישוב רכיב תגמולי עובד נע בין 5% ועד 7% מהשכר ברוטו והוא מנוכה משכר נטו של העובד. התלוש לא בהכרח יפרט את אחוזי ההפקדה אלא את הסכומים בשקלים, ניתן לחשבם או לפנות למעסיק לבירור.

ניכוי המעביד חישוב רכיב תגמולי מעביד נע בטווח של 5% ועד ל7.5% מהשכר ברוטו של העובד והוא למידע בלבד. המעביד מפקיד ישירות לחיסכון הפנסיוני של העובד.

ניכוי המעביד לפיצויים – החישוב נע בין 6% ועד ל-8.33% משכר העובד".

4. דו"חות קרן הפנסיה או חברת הביטוח, מגיעים אחת לרבעון ופעם בשנה מגיע דו"ח מורחב – מה חשוב לבדוק?

במידה וסכום ההפקדות לחיסכון פנסיוני אכן מופיע בתלוש כנדרש, עדיין לא תמה מלאכתך. עליך לוודא כי הכספים הגיעו גם ליעדם.

בדו"חות הנשלחים מידי רבעון מחברת הביטוח, מקרנות פנסיה ומקופות הגמל מופיע פירוט לגבי ההפקדות בחלוקה לתגמולי עובד, תגמולי מעביד ופיצויים מידי חודש.

כדאי לבדוק כי הסכומים אכן הופקדו והסכום תואם לסכום המופיע בתלוש המשכורת.

אי הפקדה לחשבון העובד יכולה לנבוע ממספר סיבות: יתכן כי המעסיק לא העביר את הכספים כלל או שהעביר שיק כסכום כולל לכל עובדיו, אך בפירוט לעובדים חלה טעות ויש לוודא כי תתוקן, או יתכן כי הטעות נעשתה בקליטת הכספים אצל הגוף המנהל".

5. מה ניתן ללמוד מהנתונים האישיים שנמצאים בתלוש המשכורת?

תלוש המשכורת בחלקו העליון מכיל נתונים אישיים של העובד, גם כאן יש משמעות לתקינות הנתונים לצורך החיסכון הפנסיוני.

לדוגמא: סעיף התחלת עבודה/ותק- סעיף משמעותי לחישוב גובה הפיצויים ביום שבו העובד יסים את עבודתו.

לתוכן של תלוש השכר חשיבות לגבי עתידך ולכן רצוי שתתעמק בו ותתייעץ עם הגורמים האחראיים במקום עבודתך, על מנת שתוכל לעקוב ולוודא כי זכויותיך מובטחות".

22 אפר, 2017

ממי תרצה להציל כסף?

פוסטים אחרונים

החזרי מס?
הזדמנות אחרונה להגשת שנת 2013
בדוק במחשבון
Powered by - wemake
כלי נגישות

Powered by - Wemake