מה יותר מומלץ ביטוח מנהלים או קרן פנסיה?

באיזה מן המוצרים הפנסיונים כדאי לחסוך עבור קצבת פנסיה גבוהה יותר: קרן פנסיה או ביטוח מנהלים? כל המידע בכתבה הבאה.

ראשי | חיסכון פנסיוני
קרן פנסיה או ביטוח מנהלים?

קרן פנסיה או ביטוח מנהלים?

 

מהו ביטוח מנהלים?

ביטוח מנהלי הוא חוזה או פוליסה אישית בין המבוטח לחברת הביטוח.

הפוליסה הינה הסכם אישי המגדיר את תנאי המבוטח בביטוח מנהל, בתקופה זו אסור לחברת הביטוח או למבוטח לשנות את הפוליסה באופן חד צדדי.

ברור שזה דבר נהדר, אבל האם תרצו למצוא את עצמכם קשורים לאותו חוזה במשך עשרות שנים? 

לפיכך, גם אם נעשו שינויים בדמי הניהול או בדמי הביטוח בביטוחי מנהלים, הם אינם חלים על פוליסות שהונפקו בעבר.

לדוגמה, בפוליסות שנפתחו לפני 2004, עלות הסיכון (כיסוי מוות) יכולה להגיע עד 30% מהפרמיה החודשית בהשוואה לפוליסות שנפתחו לאחר מכן.

בפוליסת ביטוח המנהלים החדשה תוכלו לקנות ריסק גבוה משמעותי בעלות נמוכה יותר.

לאחר שהמבוטח חתם על פוליסה בחברת ביטוח, ואינו מרוצה מהתמורה שחברת הביטוח קיבלה עבורו, הוא יגלה שאם יעבור לחברה אחרת, הוא מפסיד את כל תנאי הפוליסה הקודמת.

 

מהי קרן פנסיה?

קרן פנסיה היא כלי חיסכון שתפקידו לשלם את הפנסיה שלך על בסיס חודשי בעת פרישה.

אתה והמעסיק מפקידים כספים במהלך העבודה והקרן תשלם קצבה לכל החיים מרגע הפרישה.

בנוסף, כוללת קרן הפנסיה שני ביטוחים נוספים, דהיינו אי כושר ומוות. 

כמו כן, הקופה תשלם קצבה חודשית ליורשיו של המבוטח (אלמנות/אלמנות, יתומים) בעת פטירתו ובמידה והמבוטח יהפוך לאדם אשר לא כשיר לעבוד עקב נכות, תשלם לו הקופה גם קצבה חודשית במהלך שנותיו בעבודה.

שני סוגי הכיסויים נרכשים מחסכונות המופקדים לקרן מדי חודש. סכום ההפקדה וסכום הפיצויים תלויים במינו, גילו, השכר ותקנון קרן הפנסיה וכו'.

מה שחשוב לדעת הוא שקרנות הפנסיה מיישמות את עקרון הביטוח ההדדי, כלומר כל המפקידים בקרן הפנסיה מבטחים זה את זה, תוך הבטחת הכנסתו העתידית זה של זה!

למעשה, קרנות הפנסיה אינן מרוויחות מהמרכיב הביטוחי, ובשל השתתפות הדדית של קרנות פנסיה, עלות הביטוח לקרנות הפנסיה זולה יותר משאר מוצרי החיסכון.

 

כיצד נקבע גובה הקצבה החודשית?

לחישוב הפנסיה החודשית נעשה שימוש במקדם פרישה, גורם זה ממיר את החיסכון הצבור שלך לפנסיה החודשית שלך כאשר אתה יוצא לפנסיה, הסכום שנחסך בתוכנית מחולק במקדם הפרישה.

דוגמה: חוסך עם מקדם פרישה של 200 ש"ח ושהפקיד מיליון ש"ח לתכנית יקבל קצבה חודשית של 5,000 ש"ח.

ככל שמקדם הפרישה נמוך יותר, כך הפנסיה גבוהה יותר.

 

מקדם המרה לקרנות פנסיה

מקדם הפרישה בקרן הפנסיה ייקבע במועד הפרישה על פי מסלול הפרישה בו בחר המבוטח על פי מינו ומצבו המשפחתי.

מקדם קרן הפנסיה יכול להשתנות לאורך תקופת הביטוח בהתאם לשינויים בתוחלת החיים.

ראוי לציין שגם כיום, נותני החסות של קרנות הפנסיה לוקחים בחשבון את קצב הצמיחה של תוחלת החיים, עליות משמעותיות מעבר לעלייה זו יגרמו לשינוי המקדמים.

 

מקדם המרה לביטוח מנהלים

עד שנת 2013, מקדם הפרישה לביטוח מנהלים נקבע בעת הצטרפות המבוטח לתכנית. 

מקדם זה ידוע לאורך כל תקופת החיסכון עד לפנסיה, עם הפרישה מעוניין המבוטח לפרוש במסלול שונה ממקדם הקביעה, ייקבע לו מקדם חדש עם הפרישה. 

חשוב לזכור כי המקדמים בביטוחי מנהלים (משנת 2004) מייצגים קצבאות חודשיות לאורך חיי המבוטח, לא פחות מ-240 שנות קצבה, אם המבוטח נפטר לאחר 20 שנה, אף אחד לא יקבל אחריו דבר.

החל משנת 2013 לא ניתן עוד להצטרף לפוליסה עם מקדם מובטח וניתן להצטרף רק מגיל 60.

 

כיצד מתקשרים תשלום דמי הניהול לחיסכון הפנסיוני שלך?

אחד הגורמים בעלי ההשפעה הגדולה ביותר על גובה החיסכון הפנסיוני הוא דמי הניהול.

דמי הניהול המקסימליים לכל מוצר פנסיוני נקבעים על ידי משרד האוצר.

בקרנות הפנסיה דמי הניהול המקסימליים הם 0.5% מדמי הניהול הצבורים ו-6% מההפקדה.

מנגד, בביטוח מנהלים לפני 2013 זה היה 2% מדמי הניהול הצבורים ו-13% מהפרמיה.

בביטוח מנהלים לא ניתן לשלם את מלוא דמי הניהול הן מהצבירה והן מהפרמיה במקביל.

מבוטחים החוסכים בביטוחי מנהלים יכולים לשלם דמי ניהול השווים ל-32% מחסכונותיהם לאורך כל תקופת החיסכון, בעוד שהחוסכים בקרנות הפנסיה משלמים רק 12.2%.

יחד עם זאת, דמי הניהול לקרן הפנסיה יהיו נמוכים משמעותית מדמי הניהול שגובה ביטוח המנהלים מהחוסכים.

 

מהם ההבדלים העיקריים בין ביטוח מנהלים לבין קרן הפנסיה ?

 

 • סוג החיסכון – בשני המקרים לטווח הארוך

 

 • סוג הביטוח  

בקרן הפנסיה – פנסיית זקנה פנסיית נכות ופנסיית שארים

ביטוח מנהלים – פנסיית זקנה, פנסיית נכות על חשבון המעסיק, כיסוי למקרה של מוות כאופציה

 

 • אפשרויות משיכה – בשני המקרים כקצבה בלבד.

 

 • גובה הקצבה

בקרן הפנסיה – מתעדכן אחת לרבעון

ביטוח מנהלים – מתעדכנת מדי חודש בהתאם לתשואות

 

 • דמי ניהול מקסימליים

בקרן הפנסיהעד 6% מההפקדות ועד 0.5% מהחיסכון המצטבר

ביטוח מנהליםעד  13% מההפקדות ועד 2% מהחיסכון המצטבר.

החל מ-2013 עד 4% מההפקדות ועד 1.05% מהמצטבר.

 

 • דמי ניהול בפועל

בקרן הפנסיה – דמי ניהול מהפקדה ממוצע 1.49% ורק 0.05% ממוצע מהצבירה (המומצע לפי בדיקה מול מס' חברות).

ביטוח מנהלים – 3% מההפקדה ו-0.5% מהצבירה.

 

 • השקעת כספים עבור החוסכים

בקרן הפנסיה – 27% מהכספים מושקעים באג”חים ממשלתיים והיתר בשוק ההון

ביטוח מנהלים – כל הכספים מושקעים בעצם בשוק ההון

 

 • השקעת הכספים עבור פנסיונרים

בקרן הפנסיה –  60% מהכספים מושקעים באג”חים ממשלתיים והיתר בשוק ההון

ביטוח מנהלים –  כל הכספים מושקעים בעצם בשוק ההון

 

 • סוג ההתקשרות בין העמית לחברת הביטוח

בקרן הפנסיה – תקנון המשתנה בהתאם  לאישור האוצר

ביטוח מנהלים – חוזה אישי בעל תנאים שנקבעו מראש ואינם ניתנים לשינוי במעמד צד אחד

 

 • בסיס הביטוח

בקרן הפנסיה – הביטוח הינו הדדי והעמיתים מבטחים זה את זה

ביטוח מנהלים – חברת הביטוח למעשה היא המבטחת

 

 • הפקדות העמית

בקרן הפנסיה – עד 7% מהשכר החודשי עד התקרה

ביטוח מנהלים – עד 7% מהשכר החודשי

 

 • הפקדות המעסיק כתגמולים

בקרן הפנסיה – עד 7.5% מהשכר החודשי עד התקרה

ביטוח מנהלים – עד 7.5% מהשכר החודשי כולל הפקדה לרכיב אובדן כושר עבודה

 

 • הפקדות המעסיק לפיצויים

בקרן הפנסיה – עד 8.33% מהשכר החודשי בכפוף לתקרה

ביטוח מנהלים – עד 8.33% מהשכר החודשי

 

לסיכום, אגף שוק ההון נותן עדיפות גבוהה יותר לקרנות הפנסיה כמוצר הבסיס של החיסכון הפנסיוני.

עדיפות זו באה לידי ביטוי בכך שרק לקרנות הפנסיה יש זכות להשקיע כספים באג"ח ייעודיות, עם תקרת דמי ניהול נמוכה יותר, ולהגדיר אותן כמוצרים פנסיוניים, שהיא ברירת המחדל הקיימת אלא אם העובדים יבחרו אחרת.

אין ספק שקרנות הפנסיה הן מוצר בעל עדיפות גבוהה יותר ובעלות נמוכה המציעה לחוסכים מענה יעיל.

 

במידה ויש לכם שאלה מוזמנים לפנות אלינו ולהתייעץ עם אחד המומחים הפיננסים שלנו ואנו נשמח להעניק לכם שירות.

 

בהצלחה!

 

ירון וקנין – כלכלן ומומחה פיננסים 

03 אוק, 2022

ממי תרצה להציל כסף?

פוסטים אחרונים

החזרי מס?
הזדמנות אחרונה להגשת שנת 2013
בדוק במחשבון
Powered by - wemake
כלי נגישות

Powered by - Wemake