קצבה מזכה וקצבה מוכרת – 2 מושגים שחייבים להכיר לפני הפרישה!

רגע לפני הפרישה גמלאים רבים תוהים מהי חבות המס על החיסכון הפנסיוני שלהם. ועל מנת שנוכל לענות על כך ראשית כדאי שנכיר שתי מושגים: קצבה מזכה וקצבה מוכרת.

ראשי | חיסכון פנסיוני | החזרי מס
קצבה מוכרת וקצבה מזכה

קצבה מוכרת וקצבה מזכה

 

מהי קצבה מזכה?

קצבה מזכה היא קצבה המשולמת מתוך תשלום שקיבל הטבות מס במועד ההפקדה ועל כן חייב במס. 

כאשר מדובר בפנסיה תקציבית, הקצבה משולמת על ידי המעסיק, או על ידי קופת הגמל (קרן פנסיה או ביטוח מנהלי), לרבות קצבאות נכות (שאר הקצבאות אינן כלולות בהגדרת הקצבאות המזכה).

קצבאות מוכרות הן קצבאות שמקורן בתשלומים שכבר חויבו במס, כך שלמשיכות שלהם כקצבאות פטורות ממס כלל לא לא רלוונטיות ואין להם קשר לתוכניות פנסיה ישנות או פנסיה תקציבית.

קצבאות המושכות כספים כקצבה מזכה חייבות במיסוי שולי, אך מי שמגיע לגיל מזכה יכול לקבל פטור מהקצבה המזכה או מחלק ממנה. את הזיכוי מחשבים באמצעות נוסחת הקיזוז (שנודעה בעבר כ"נוסחת השילוב").

 

מהי תקרת קצבה מזכה?

תקרת הקצבה המזכה היא הסכום המרבי הרשאי לפטור עבור כל מי שהגיע לגיל המזכה או שפרש לפנסיה עקב נכות קבועה של 75% ומעלה.
עבור שנת המס 2022, הקצבה המזכה מוגבלת ל-8,660 ₪.

לחישוב הפטור ממס הכנסה מחשבים נוסחת קיזוז הלוקחת בחשבון את אחוז הפטור ממס.
עד סוף שנת 2011 שיעור הפטור המקסימלי היה 35% מתקרת הקצבה המזכה.

החל משנת 2012 חלק "הפטור הבסיסי" נותר על 35%, בנוסף לחלק "הפטור הנוסף" שגדל בהדרגה עם השנים:

 

שיעור הפטור הכולל    שיעור הפטור הנוסף    שנות המס

43.5%                              8.5%                    2012-2015

49%                                 14%                     2016-2019

52%                                 17%                     2020-2024

67%                                 32%                     2025 משנת

 

על פי הנתונים הנ"ל, הפטור המרבי לשנת 2022 הוא תקרת הקצבה המזכה על סך – 8,660 ₪ כפול שיעור הפטור הכולל לאותה שנה -52% , כלומר סה"כ: 4,503.2 ₪.

 

מהי קצבה מוכרת?

קצבה מוכרת היא החלק בקצבה שנחשב פטור ממס על ידי רשויות המס, שזה ההבדל בין קצבה מוכרת לקצבה מזכה.

ישנן קצבאות מוכרות כי לא ממוסה פעמיים את אותו סכום כסף, אם גבנו סכום מס מסוים בזמן ההפקדה.

כאשר החוסכים משתמשים בו כחלק מקצבה חודשית לאחר גיל פרישה, הוא לא יחויב שוב במס.

 

כיצד נוצרת קצבה מוכרת?

הפקדות גבוהות מאוד לחיסכון פנסיוני פטורות רק באופן חלקי עד לתקרה הפטורה ממס,

במקרה זה, החלק שמעל תקרת הפטור ממס יהפוך לקצבה מוכרת (שכן, כאמור, משלמים עליו מסים בעת ההפקדה).

לעצמאים קיימת הטבת מס של עד 16% בהפקדות (או 16.5% ללא ביטוח אובדן כושר עבודה שהם דמי אישור),

עד 211,200 ₪ לשנה (נכון לשנת 2020).

עובדים שכירים זכאים לפטור עד להפקדת שכר של עד 8,800 ₪ ולניכוי שכר של עד 22,000 ₪ בגין הכנסה לא מבוטחת.

הפקדות לפיצויי מעסיק מעל תקרת 26,378 ₪ (נכון לשנת 2020) והפקדות לפיצויים מעל תקרת 34,900 ₪ יחויבו במס בשיעורים שוליים.

לפיכך, הפקדות מעל הגבול העליון נחשבות לקצבה מוכרת והן פטורות ממס הן לגברים והן לנשים מגיל 60.

עובדים שחסכונותיהם גבוהים מהשכר הממוצע במשק (10,551 נכון לשנת 2022) יוכרו כקצבה מוכרת גם אם הם עוברים את השמ"ב.

דרך נוספת להפקדת קצבה מוכרת היא לנצל את תיקון 190 לפקודת מס הכנסה ולהכניסה לקופת גמל להשקעה.

בגיל פרישה ניתן להעביר לקופת הגמל את הכסף שנצבר במוצר חיסכון זה כקצבה – הקצבה תוכר, כלומר פטורה ממס.

ישנם מקורות נוספים לקצבאות מוכרות, כמו פיצויים שחושבו ונשארים בקופה, כספי נפטר שהועברו על שם המוטב ונשמרו בקופת הגמל עד למועד הפרישה,הפקדות מופרדות שאינן מועדפות מס לחיסכון פנסיוני והפקדות שמוכנסות לקופת הגמל להשקעה.

 

לאחר הבנת ההבדל בין קצבה מוכרת לקצבה מזכה, חשוב מאוד לשים לב שאנו פועלים נכון לכל אורך תקופת החיסכון בפנסיה.

בכל הפסקת עבודה או שינוי מעמד, רצוי לוודא שלא נפגע בחיסכון הפנסיוני והטבות המס המגיעות לנו בעתיד על ידי נקיטת פעולות המאפשרות זאת כך שהתשלומים לרשויות המס יהיו מינימליים, בעוד שהקצבה תהיה גבוהה ככל האפשר.

 

במידה ויש לכם שאלות נוספות בנושא או בכל נושא פיננסי אחר מוזמנים לפנות אלינו ולהתייעץ עם אחד המומחים שלנו ואנו נשמח להעניק לכם שירות אדיב ומקצועי.

 

בהצלחה רבה!

ירון פיננסים – כלכלן ומומחה פיננסים

14 נוב, 2022

ממי תרצה להציל כסף?

פוסטים אחרונים

החזרי מס?
הזדמנות אחרונה להגשת שנת 2013
בדוק במחשבון
Powered by - wemake
כלי נגישות

Powered by - Wemake