כל מה שכדאי וחשוב לדעת על איגרת חוב ממשלתית לפני שאתם רצים להשקיע!

לרובנו יש איגרות חוב הנחשבות כהשקעה סולידית, איגרות חוב נמצאות בפנסיה בקרנות נאמנות וכו'.. בכתבה הבאה נרצה להבין מהן בכלל איגרות חוב? האם הן אטרקטיביות להשקעה? ולמי הן מתאימות?

ראשי | כספים והשקעות
השקעה באיגרת חוב

השקעה באיגרת חוב ממשלתית

 

מהי איגרת חוב ממשלתית?

נתחיל בכך שאג"ח הן הלוואות, בהלוואה רגילה יש את מי שמעניק את ההלוואה (בדרך כלל בנק) ואת מי שמקבל את ההלוואה (למשל – אדם פרטי צריך כסף לקניית רכב/שיפוץ בית וכו').

באג"ח המצב מעט שונה – החברה היא זו שצריכה הלוואה, ואז פונים לבורסה ומנפיקים את האג"ח.

למעשה מציעים אג"ח לציבור, והציבור (בדרך כלל דרך הסוכנות שמנהלת את הכסף שלנו) קונה את האג"ח.

כלומר, החברה קיבלה הלוואה מהציבור! בניגוד להלוואות סטנדרטיות – אין כאן בנקים, אלא הציבור שמעניק הלוואות לחברות.

לאחר ביצוע ההלוואה בבורסה, האג"ח נסחרות בשוק – הן יכולות לעלות, וכמובן שהן יכולות לרדת. 

איגרות החוב נהנות מתדמית של אפיק השקעה סולידי ובטוח, אך לא כך הם תמיד, כולנו משקיעים במוצר זה דרך קרנות הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שלנו, אך לא תמיד יודעים ומבינים את ההבדלים בין הסוגים השונים.

כאמור, אג"ח היא הלוואה. למעשה, מדובר בנייר ערך (מכשיר הנסחר בבורסה) המזכה את המחזיק בקבלת ריבית ותשלום על סכום השקעתו בהתאם לתנאים שנקבעו מראש, מבחינת המשקיע מדובר בסוג הלוואה שהוא נותן למדינה או לחברה מסחרית.

לכל איגרת חוב יש מספר תנאים המגדירים כיצד יתוגמלו המשקיעים. 

לכל אג"ח יש תאריך פירעון – הזמן (התאריך) שבו ניתן לפדות את האג"ח כמזומן, תאריך הפירעון של אג"ח מאפשר למשקיעים או לקונים לדעת מתי ולכמה זמן תשולם ריבית האג"ח.

תשואה לפדיון היא שיעור התשואה השנתי שמשקיע מרוויח על ידי החזקת איגרת חוב עד לפדיון.

הכלל העיקרי של מסחר באג"ח הוא פשוט – ככל שהסיכון גבוה יותר, התשואה גבוהה יותר, במילים פשוטות – משקיעים יכולים לקבל תשואות נמוכות עם מעט סיכון, ואם הם רוצים לשפר את התשואות, הם מגדילים את הסיכון בהתאם.

ניתן להשקיע באג"ח ממשלתיות בסיכון נמוך יותר (המדינה מגבה את החוב שלה יותר מכל חברה מסחרית) ולקבל תשואה שנתית של 0.1%, ניתן להשקיע באג"ח של חברות נדל"ן ממונפות עם חוב גדול יותר ומסוכן יותר בהתאם ולקבל תשואות גבוהות יותר, כי החברה מסוכנת יותר וככל שיש לה פחות אמון ביכולתה לשרת את חובה, כך התשואה המקבילה גבוהה יותר.

 

איך אפשר להרוויח כסף מאיגרות חוב?

הכנסה מריבית (קופון): הלווה מחזיר לבעל האג"ח את סכום הקרן בתוספת ריבית שנקבעה מראש.

רווחי הון: אג"ח היא נייר ערך שגם הוא נסחר בדרך כלל ברציפות בבורסה, ומחיר האג"ח משתנה בהתאם להתנהגות המסחר של הבורסה ומושפע מהיצע וביקוש. רווח הון מתרחש למעשה, כאשר משקיע מוכר איגרת חוב יותר ממחיר הרכישה.

מהם הנתונים החשובים בסקירת אג"ח?

מחיר אג"ח: לכל אג"ח יש מחיר (ריבית) אשר מחושב על פי הערך ההתחלתי של 100 אגורות, ככל שמחיר האג"ח נמוך יותר, כך התשואה השנתית גבוהה יותר ולהיפך.

ריבית נומינלית: קופון קבוע מראש המגדיר למשקיע את התשלומים העתידיים שיקבל בנוסף לקרן (סכום הבסיס שהוא משקיע). ככל שהריבית גבוהה יותר, ceteris paribus, כך התשואה גבוהה יותר.

מועד איגרות החוב: ככל שפדיון האג"ח ארוך יותר, כך הוא מסוכן יותר.

יש הבדל גדול בין איגרת חוב לטווח של שנה אחת או לטווח של עשר שנים, אם אנחנו נותנים הלוואה אנחנו יותר בסיכון כשתקופת ההלוואה ארוכה, לשם כך נדרוש ריביות גבוהות יותר על אג"ח ארוכות טווח.

כמו במשכנתא – רוצים משכנתא ארוכה יותר? אתם תשלמו ריבית גבוהה יותר! בכל מקרה, גם התשואה/ריבית של האג"ח תלויה בסוג ההצמדה.

 

מה משפיע על מחיר האג"ח?

ההשפעה על מחירי האג"ח קשורה לנתוני מאקרו (נתונים כלכליים בכללי) ולמיקרו נתונים (מצב החברה המסוימת שהנפיקה את האג"ח). 

נתוני המאקרו משפיעים יותר על שער בנק ישראל.

כאשר הריבית עולה, התשואות עולות, מחיר האג"ח יורד! וכמובן ההפך הוא הנכון – אם הריבית הבנקאית הישראלית תרד, מחיר האג"ח יעלה!

בנוסף לנתוני מאקרו וריבית ראשונית, איגרות החוב מושפעות גם מנתונים ספציפיים – מצב החברה המנפיקה, הסיכון של החברה, המינוף הפיננסי של החברה, רווחי החברה ותזרימים.

כל המספרים הללו משפיעים על יכולתה של חברה למחזר ולשרת את החוב שלה, מה שבתורו משפיע על איגרות החוב שלה, ככל שהסיכון גדול יותר, המשקיעים באג"ח ידרשו תשואות גבוהות יותר, ולהיפך – ככל שהסיכון נמוך יותר, כך התשואות הנדרשות נמוכות יותר.

אילו סוגי אג"חים נסחרים בבורסה?

 

מק"מ  (מלווה קצר מועד)

זהו למעשה מכשיר פיננסי שיכול להחליף פיקדונות בנקאיים לטווח קצר.

מכשיר זה שלמעשה הונפק על ידי בנקים ישראלים, מאפשר הפקדות לזמן קצר בין שלושה חודשים לשנה. 

הנפקת המק"מ מתבצעת בימי שלישי והפדיונות מתרחשים בימי רביעי בכל שבוע, באמצעות מכרז על התשואה.

יתרונות המק"מ נזילות גבוהה. לכן, המכשיר מתאים לבעלי הון נמוך או למי שצריך להשקיע במכשיר בעל נזילות גבוהה ורמת סיכון נמוכה.

תקופת החיסכון קצרה והמיסוי: 15% מהרווח הנומינלי.

 

איגרת חוב ממשלתית שקלית

אג"ח ממשלתית שקלית בריבית קבועה שאינה צמודה למדד ומציעה ריבית קבועה המשולמת מדי שנה עד למועד הפירעון המתוכנן של הסדרה.

יתרונות: במצב הנוכחי של ריבית אפס, נראה שאין יתרון ברור להשקעה כזו אך יחד עם זאת, בהתחשב בכך שאפשרות ההשקעה אינה אטרקטיבית בלשון המעטה, אפשרות זו מאומצת למעשה על ידי הגופים המוסדיים (הגופים המנהלים את קרנות הפנסיה שלנו, קופות הגמל וכו').​​

חסרונות: בנוסף לריבית הנמוכה, מכיוון שמדובר בריבית קבועה, היא אינה צמודה בתקופות של ריבית נמוכה ואינפלציה נמוכה, וגם לחיסכון לטווח ארוך אין יתרונות.

תקופת חיסכון: שנה עד 20 שנה והמס: 15% מהרווח בפועל.

 

איגרת חוב ממשלתית צמודה

איגרת חוב ממשלתית צמודה למדד בריבית קבועה משולמת מדי שנה עד לפדיון, כאשר ההפרש הצמוד ישולם עם פדיון האג"ח.

יתרונות: כאשר האינפלציה גבוהה או שיש הערכות לעלייה במחירים לצרכן, מכשיר זה עשוי להתאים למי שרוצה לשמור על הערך האמיתי של כספו.

עם ריבית אפסית ואינפלציה שלילית, כשהריביות והמדדים עולים שוב, הזדמנויות השקעה לטווח ארוך גדולות יותר מאשר השקעות במכשירים אחרים.

חסרון: במקרה של אינפלציה שלילית, התשואה המקבילה יורדת.

תקופת חיסכון: לכל סדרה יש תאריך פירעון שונה ובנוגע למס: 25% מהרווח בפועל.

 

איגרת חוב ממשלתית משתנה

באג"ח זו, התשואה נקבעת על ידי תערובת של תשואות 12 חודשים של המק"מים והריבית משולמת מדי רבעון.

בהינתן הריבית האפסית, לשיעור התשואה השנתי המשוקלל על המרווח ביחס ל-מק"מ עבור עסקאות באג"ח במהלך השנים הקרובות יש פוטנציאל להניב תשואות עודפות על פני מכשירים אחרים.

לעומת זאת, במידה והריבית תהינה אפסית לאורך שנים, התשואות על השקעה באג"ח ממשלתי משתנה קצרת מועד יהיו נמוכות מאוד.

בנוסף, השקעה באג"ח בריבית משתנה דורשת רמת תחכום גבוהה יותר, מה שהופך את ההשקעה להשקעה בסיכון גבוה.

תקופת חיסכון: עד 10 שנים. ובנוגע למס: 15% מהרווח הנומינלי

 

איגרות חוב קונצרניות

אג"ח שהונפקו לציבור על ידי חברות וגופים שונים, בשונה מאג"ח ממשלתיות שהונפקו על ידי משרד האוצר ובנק ישראל.

באמצעות איגרת חוב זו אותה חברה מנפיקה מגייסת חלק ממקור האשראי, הנפקות בריבית נמוכה מתרחשות בדרך כלל בחברות יציבות ובעלות כושר פיננסי.

הנפקות בשיעור גבוה מתרחשות בדרך כלל בחברות עם סיכונים עסקיים גבוהים.

יתרונות: יכול ליהנות מרווחים גבוהים בהשוואה לריביות בשוק.

חיסרון: סיכון גבוה. רמת הסיכון מבוססת על האיתנות הפיננסית של החברה או החברות המנפיקות את האג"ח, ונקבעת על פי היקף החוב של החברה וקדימות העברת תשלומי האג"ח.

 בנוסף, יש לשקול גם היבטי מס

מס: 25% מהרווחים בפועל.

 

איך משקיעים באג"ח?

כמו כל מרכיב אחר בתיק השקעות, אפיק האג"ח מושפע מההעדפות שלנו כמשקיעים, מהיעדים שלנו, מאופקי ההשקעה ומרמת הסיכון הרצויה שלנו. 

בערוצים סולידיים, בדרך כלל ניתן לראות נוכחות של סוגים שונים של אג"חים שונים.

איגרות חוב הן גם כלי מצוין למשקיעים המעוניינים להצמיד את כספם למדד המחירים לצרכן או למטבע מסוים.

הצמדה זו מתאימה למשקיעים המצפים לשינויים משמעותיים באותו מדד, או המעוניינים לשמר את ערך הכספים שלהם כדי לתמוך בהשקעות עתידיות באותו מדד או מטבע, אך חוששים משחיקת כוח הקנייה של השקלים שברשותם.

בנוסף לשיקולים המובאים כאן, אנו יכולים להצביע על שני כללי אצבע פשוטים להשקעה נכונה באג"ח (כאמור):

  • כאשר הריבית במשק נמוכה וצפויה לעלות, רצוי להתמקד באג"ח קצרות או בריבית משתנה כדי להימנע מפגיעה בהפסדי הון בעת ​​עליית הריבית ולהבטיח תשואה לפדיון.
  • מומלץ לרכוש אג"ח לטווח ארוך כאשר הריבית גבוהה ובעלת פוטנציאל לרדת, זה מאפשר להנות מריביות ותשואות גבוהות ובמקביל מקבלים גם רווחי הון שאכן יורדים אם הריבית גבוהה במשק.

 

במידה ויש לכם שאלות נוספות ואתם מעוניינים להתייעץ עם אחד המומחים הפיננסים שלנו מוזמנים לפנות אלינו ואנו נשמח לעזור.

 

בהצלחה רבה!

ירון פיננסים – כלכלן ומומחה פיננסים

 

02 נוב, 2022

ממי תרצה להציל כסף?

פוסטים אחרונים

החזרי מס?
הזדמנות אחרונה להגשת שנת 2013
בדוק במחשבון
Powered by - wemake
כלי נגישות

Powered by - Wemake